X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårJanuari2022Hela tiden
Temperatur (F)31.7 ↑ 31.7 (12:15 pm)
↓ 25.9 (7:35 am)
↑ 42.4 (12:09 am)
↓ 28.8 (9:40 pm)
↑ 78.7 (1)
↓ 23.3 (12)
↑ 78.7 (Jan 1)
↓ 23.3 (Jan 12)
↑ 97.8 (2021 Jul 31)
↓ 23.3 (2022 Jan 12)
Regn (in)0 0.000.103.943.9432.03
Fuktighet (%)89 ↑ 93 (12:10 am)
↓ 89 (10:45 am)
↑ 93 (12:14 am)
↓ 83 (3:24 pm)
↑ 96 (6)
↓ 26 (12)
↑ 96 (Jan 6)
↓ 26 (Jan 12)
↑ 96 (2021 Sep25)
↓ 26 (2022 Jan 12)
Daggpunkt (F)28.8 ↑ 28.8 (1:09 pm)
↓ 24.0 (7:30 am)
↑ 39.4 (12:14 am)
↓ 27.0 (4:40 pm)
↑ 70.7 (1)
↓ 15.3 (11)
↑ 70.7 (Jan 1)
↓ 15.3 (Jan 11)
↑ 82.6 (2021 Jul 31)
↓ 15.3 (2022 Jan 11)
Tryck (inHg)30.27 ↑ 30.33 (9:20 am)
↓ 30.24 (1:20 am)
↑ 30.30 (9:50 am)
↓ 30.14 (12:09 am)
↑ 30.59 (8)
↓ 29.42 (16)
↑ 30.59 (Jan 8)
↓ 29.42 (Jan 16)
↑ 30.59 (2022 Jan 8)
↓ 29.42 (2022 Jan 16)
Vind (mph)1 4.0 (10:30 am)8.0 (9:39 am)15.0 (17)15.0 (Jan 17)15.0 (2022 Jan 17)
Vindil (mph)5 12.0 (2:00 am)12.0 (9:54 am)26.0 (3)26.0 (Jan 3)26.0 (2022 Jan 3)