X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårSeptember2020All tid
Temperatur (F)72.7 ↑ 0.0 (7:00 pm)
↓ 0.0 (7:00 pm)
↑ 0.0 (7:00 pm)
↓ 0.0 (7:00 pm)
↑ 0.0 (31)
↓ 0.0 (31)
↑ 0.0 (Des 31)
↓ 0.0 (Des 31)
↑ 0.0 (1969 Des 31)
↓ 0.0 (1969 Des 31)
regn (in)0 0.000.000.000.000.00
Luftfuktighet (%)57 ↑ 0 (7:00 pm)
↓ 0 (7:00 pm)
↑ 0 (7:00 pm)
↓ 0 (7:00 pm)
↑ 0 (31)
↓ 0 (31)
↑ 0 (Des 31)
↓ 0 (Des 31)
↑ 0 (1969 Des 31)
↓ 0 (1969 Des 31)
Duggpunkt (F)56.6 ↑ 0.0 (7:00 pm)
↓ 0.0 (7:00 pm)
↑ 0.0 (7:00 pm)
↓ 0.0 (7:00 pm)
↑ 0.0 (31)
↓ 0.0 (31)
↑ 0.0 (Des 31)
↓ 0.0 (Des 31)
↑ 0.0 (1969 Des 31)
↓ 0.0 (1969 Des 31)
Trykk (inHg)29.99 ↑ 0.00 (7:00 pm)
↓ 0.00 (7:00 pm)
↑ 0.00 (7:00 pm)
↓ 0.00 (7:00 pm)
↑ 0.00 (31)
↓ 0.00 (31)
↑ 0.00 (Des 31)
↓ 0.00 (Des 31)
↑ 0.00 (1969 Des 31)
↓ 0.00 (1969 Des 31)
Vind (mph)3 0.0 (7:00 pm)0.0 (7:00 pm)0.0 (31)0.0 (Des 31)0.0 (1969 Des 31)
Vindkast (mph)9 0.0 (7:00 pm)0.0 (7:00 pm)0.0 (31)0.0 (Des 31)0.0 (1969 Des 31)